ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

E-poe www.pakkemeister.ee isikuandmete vastutav töötleja on Pakkemeister Hillman OÜ, registrikood 10018432, aadress Läike tee 7,Peetri, Rae vald, Harjumaa 75312, telefon +372 62 35 590 ja e-posti aadress eshop@pakkemeister.ee (edaspidi nimetatud ”Pakkemeister”).

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi;
  • kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
  • maksja ja kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed;
  • muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Küpsiste kasutamise ja salvestamise kohta saate lähemalt lugeda siit lehelt.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmete töötlemine toimub Ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 

Isikuandmeid kasutatakse Ostja tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Ostja andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse Ostjale maksete tagastamiseks. 

Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, Ostja nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ISIKUANDMED EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATELE

Pakkemeister hoiab Ostja isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. juhtudel kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et Pakkemeistril on õigus Ostjale sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sealhulgas edastada Ostja andmeid isikutele, kes on seotud Pakkemeistri poolt Ostjale teenuse osutamisega.

NIMEKIRI VOLITATUD TÖÖTLEJATEST

Infotehnoloogia teenuste pakkujad:

OÜ Art Media Agency - Isikuandmeid edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele, sest see on vajalik e-poe funktsionaalsuse ja andmemajutuse tagamiseks.
XF Systems - Isikuandmeid edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele, sest see on vajalik e-poe funktsionaalsuse ja andmemajutuse tagamiseks.
Taavi - Isikuandmeid edastatakse raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Transpordi teostamiseks:

DPD - Isikuandmeid edastatakse kaupade edastamiseks Ostjale.
ItellaSmartPOST - Isikuandmeid edastatakse kaupade edastamiseks Ostjale.
Omniva - Isikuandmeid edastatakse kaupade edastamiseks Ostjale.

FASTKULLER - Isikuandmeid edastatakse kaupade edastamiseks Ostjale.
OSC Transport - Isikuandmeid edastatakse kaupade edastamiseks Ostjale.

Maksevahendajad:

Swedbank - Isikuandmeid edastatakse kaupade eest tasumiseks.
SEB - Isikuandmeid edastatakse kaupade eest tasumiseks.
Luminor (Nordea) - Isikuandmeid edastatakse kaupade eest tasumiseks.

Esto järelmaks – Isikuandmeid edastatakse kaupade eest tasumiseks
Coop pank - Isikuandmeid edastatakse kaupade eest tasumiseks.
Citadele - Isikuandmeid edastatakse kaupade eest tasumiseks.
Revolut – Isikuandmeid edastatakse kaupade eest tasumiseks

Statistika kogumine:

Google Analytics - Info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil.
Outvio - Info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil.
Zendesk - Info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse XF Systems OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Pakkemeister rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 

Isikuandmete edastamine Pakkemeistri volitatud töötlejatele - isikuandmete töötlemine toimub Pakkemeistri ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Ostja saab e-poes salvestatud isikuandmetega tutvuda ja teha parandusi e-poe kontohalduses. Kui Ostja on sooritanud e-poest ostu külalisena (ilma kasutajakontota), siis saab Ostja isikuandmete kohta päringu esitada andmete päringu vormilt.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikuandmete töötlemine toimub Ostja nõusoleku alusel, siis on Ostjal õigus nõusolek tagasi võtta e-poe kontohalduses.

SÄILITAMINE

Isikuandmed kustutatakse e-poe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui Ostja on sooritanud e-poest ostu külalisena (ilma kasutajakontota), siis säilitatakse isikustatud ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE

E-poodi salvestatud isikuandmed koos kasutajakontoga saab kustutada e-poe kontohalduses.

Muude isikuandmete kustutamise kohta saab klient päringu esitada andmete päringu vormilt. Andmete kustutamise taotlusele vastame mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning vajadusel täpsustab andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE

Ostja saab e-poodi salvestatud isikuandmete elektroonilise väljavõtte alla laadida e-poe kontohalduses.

Ostja saab muude isikuandmete ülekandmise kohta päringu esitada andmete päringu vormilt. 

Pakkemeister vastab andmete ülekandmise taotlusele mitte hiljem kui kuu aja jooksul ja tuvastab isikusamasuse ning teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

OTSETURUNDUSTEATED

Ostja e-posti aadressilt ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Ostja on andnud vastava nõusoleku. Kui Ostja ei soovi saada otseturundusteateid, siis valib Ostja uudiskirjas vastava viite või saadab teavituse Pakkemeistri e-posti aadressile eshop@pakkemeister.ee

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on Ostjal õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes, igal ajal vastuväiteid esitada Pakendikeskuse e-posti aadressile eshop@pakkemeister.ee

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Pakkemeister Hillman OÜ ja Ostja vahel isikuandmete töötlemisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Ostja saadab pretensioonid Pakkemeister Hillman OÜ e-posti aadressile eshop@pakkemeister.ee

Järelevalveasutus Eestis on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).