Plastikalused

Plastikalused sobivad kasutamiseks toiduainete- ja ravimitööstuses, kuid ka korvamaks tavalisi puitaluseid.

Pakutavate hulgas on soodsahinnalised kergalused, medium- ja Heavy Duty vastupidavusega alused, samuti suletud pealispinnaga hügieenilised alused.

Mõõdud vahemikus 600x800mm kuni 1000x1200mm

Kohe laost pakume Medium EUR mõõdus kaubaaluseid MP 1208


Medium pallets AUER Packaging MP 1208Lightweight Pallets without retaining edge AUER Packaging LP 1208 OS
 

Täpsem informatsioon: info@pakkemeister.ee