Plastikalused

Plastikalused sobivad kasutamiseks toiduainete- ja ravimitööstuses, kuid ka korvamaks tavalisi puitaluseid.

Pakutavate hulgas on soodsahinnalised kergalused, medium- ja Heavy Duty vastupidavusega alused, samuti suletud pealispinnaga hügieenilised alused.

Mõõdud vahemikus 600x800mm kuni 1000x1200mm

Kohe laost pakume Medium EUR mõõdus kaubaaluseid MP 1208

ja kergaluseid EUR ja 1/2 EUR mõõdus.
Medium pallets AUER Packaging MP 1208Lightweight Pallets without retaining edge AUER Packaging LP 1208 OS
 

Täpsem informatsioon: info@pakkemeister.ee